LX Sesja Rady Gminy Ojrzeń z 05 lutego 2024 roku.

Uchwała Nr LX/395/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ojrzeniu,

Uchwała Nr LX/396/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

Uchwała Nr LX/397/24 Rady Gminy Ojrzeń zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/383/23 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na 2024 rok

Uchwała Nr LX/398/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Przedszkolnej 6 w miejscowości Ojrzeń stanowiącego własność Gminy Ojrzeń na rzecz dotychczasowego najemcy,

Uchwała Nr LX/399/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Ciechanowskiego,

Uchwała Nr LX/400/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń,

Uchwała Nr LX/401/24Rady Gminy Ojrzeń w sprawie Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok.

LXI Sesja Rady Gminy Ojrzeń z 21 lutego 2024 roku.

Uchwała Nr LXI/402/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w Gminie Ojrzeń,

Uchwała Nr LXI/403/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr LXI/404/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ojrzeń uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

Uchwała Nr LXI/405/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/222/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

Uchwała Nr LXI/406/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń,

Uchwała Nr LXI/407/24Rady Gminy Ojrzeń w sprawie Zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok.

LXII Sesja Rady Gminy Ojrzeń z 18 marca 2024 roku.

Uchwała Nr LXII/408/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ojrzeń na lata 2022-2030 (z perspektywą do 2035),

Strategia

Uchwała Nr LXII/409/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2024 roku,

Uchwała Nr LXII/410/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie wyrażenia na zawarcie umów najmu na pomieszczenia garażowe i gospodarcze będące własnością Gminy Ojrzeń, w trybie bezprzetargowym, na czas określony 10 lat,

Uchwała Nr LXII/411/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Przedszkolnej 6 w miejscowości Ojrzeń, stanowiącego własność Gminy Ojrzeń

Uchwała Nr LXII/412/24 Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń,

Uchwała Nr LXII/413/24Rady Gminy Ojrzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2024 rok.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuczyńska Paulina
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-03-04 15:13:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuczyńska Paulina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-22 13:20:16
  • Liczba odsłon: 175
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1952118]

przewiń do góry