Ojrzeń, 10.11.2009r.

Oś. 7624-10/09

Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    pn. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I ETAPU   w m. Ojrzeń i Dąbrowa gm. Ojrzeń na terenie działek nr ewid.

m. Dąbrowa:

dz. 222, 61,   421/1, 421/2, 77

KICIN

dz. 151, 62, 61, 60, 49, 48, 43, 42/1, 40/1, 180/1, 180/4, 35/34, 35/3, 34/11, 34/10, 34/9,

OJRZEŃ

385/2, 387, 385/1, 381, 379, 377/1, 372/8, 374/1, 371, 367/9, 370/1, 367/5, 536, 83/3, 85, 86, 81, 80,79, 78, 76, 75, 77, 74/2, 74/1, 73/9, 73/10, 73/6, 73/7, 73/3, 18/1, 18/2, 18/10, 18/12, 18/7, 19/1, 17/1, 13/13, 13/18, 5, 13/17, 12/10, 12/17, 12/19, 12/18, 12/21, 11/1, 11/2, 10/6, 6/2, 6/1, 397/8, 397/5, 397/4, 13/11, 10/6, 8,7, 13/8, 166, 167, 168, 169/1, 169/2, 177, 178, 176, 174/1, 173/2, 173/1, 172, 171, 170, 182, 185/1, 185/2, 189/2, 189/1, 188, 187, 186, 196, 182, 185/2, 191/2, 418/1, 446, 450, 409/2, 461, 204/2, 289/1, 289/2, 291, 293/1, 296/1, 289, 291, 293/1, 296/1, 280, 283, 277/1, 272, 274/6, 274/5, 271/1, 265,266, 268,269/1, 391, 308/2, 357/1, 318/4, 318/5, 318/6, 318/7, 316./2, 318/8, 318/9, 443, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 336, 433/1, 433/2, 340/2, 341, 342, 343, 345/1, 432, 346, 347/1, 48/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354/2,476, 475, 477, 419,303/1, 259, 269/3.

        Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń informuje o wydaniu decyzji w dnia 09.11.2009r, o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: „ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I ETAPU   w m. Ojrzeń i Dąbrowa gm. Ojrzeń   Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni,   w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27 (pokój nr 15, w godz. 8,00-16,00 od poniedziałku do piątku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-10 16:19:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-10 16:24:18
  • Liczba odsłon: 1277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098310]

przewiń do góry