Ojrzeń, dnia 21.06.2012r.

INW.6220.5.2012

 

 

 

 

 

                                         ZAWIADOMIENIE

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania o decyzji o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Obrąb gm. Ojrzeń od km 0+000,00 do km 1+841,11 i od km0+000,00 + 1+514,15 z wniosku Gminy Ojrzeń.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy, można zapoznać się w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

    Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

     Jednocześnie informuję, że po upływie wymienionego terminu wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-20 15:09:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-20 15:09:19
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098313]

przewiń do góry