INW.6733.10.2012

OBWIESZCZENIE

z dnia 18 stycznia 2013r.


Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647) i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)m, informuje o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, dla terenu działek nr ew. 148, 103, 101/6, 101/4, 100/2 i 100/3, położonych w Ojrzeniu.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                      Wójt

                                                                      Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-18 12:59:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 12:59:24
  • Liczba odsłon: 1417
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098278]

przewiń do góry