Ojrzeń , dnia 19.03.2008 r. 

OŚ. 7624-5/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

      Na podstawie art.49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), i art. 32 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.),

 

                                     Wójt Gminy Ojrzeń

 

i n f o r m u j e

 

iż w dniu 19.03.2008 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  Przebudowa drogi gminnej w m. Kałki” dz. 213, kończąca postępowanie  administracyjne.

      W związku z powyższym z w/w decyzją  można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ojrzeń, pok. nr 24, w godzinach urzędowania 800 - 1600 ,od poniedziałki do piątku.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-20 10:26:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-20 10:26:59
  • Liczba odsłon: 1327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2098309]

przewiń do góry