Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ojrzeń
Uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ojrzeń
Uchwala nr II/3/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Ojrzeń, określenia przedmiotu ich działania i ustalenia liczby członków.
Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ojrzeń.
Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ojrzeń.
Uchwała nr II/6/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Ojrzeń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019",
Uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
Uchwała nr II/8/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Uchwała nr II/9/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała nr II/10/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Uchwała nr II/11/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
Uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018.
Uchwała nr III/13/2018 w sprawie zmian w statucie Gminy Ojrzeń,
Uchwała nr III/14/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
Uchwała nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Ojrzeń w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
Uchwała nr III/16/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
Uchwała nr III/17/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".
Uchwała nr III/18/2018 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Ojrzeń na rok 2019,
Uchwała nr III/19/2018 w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla uczestników Dziennego Domu "Senior +", z terenu Gminy Ojrzeń na rok 2019,
Uchwała nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021,
Uchwała nr III/21/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ojrzeń na lata 2019-2021,
Uchwała nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
Uchwała nr III/23/2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała nr III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
Uchwała nr III/25/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018,
Uchwała nr IV/26/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/118/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2016 roku i uchwałą Nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2017 roku.
Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowa Wieś i Sołectwa Radziwie w sprawie ich połączenia w jedno sołectwo,
Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018,
Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń,
Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2018,
Uchwała nr IV/31/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń
Uchwała nr IV/32/2018 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wróblewska Paulina
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 15:00:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wróblewska Paulina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 13:44:20
  • Liczba odsłon: 920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346963]

przewiń do góry