Wójt Gminy Ojrzeń

OGŁASZA

w dniu 17 września 2013 r.

Ustny Nieograniczony Przetarg

NA SPRZEDAŻ

Nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Luberadz, oznaczona jako działka ewidencyjna Nr 303/10 o łącznej pow. 1,4157 ha,
obręb LUBERADZ gm. Ojrzeń KW PL1C/00027633/3 . Nieruchomość jest zabudowana trzyczęściowym połączonym funkcjonalnie budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej o pow. użytkowej 695,7 m
2 z pełną infrastrukturą techniczną ( woda, co, cw, kanalizacja lok. , en, telefon, łącze internetowe światłowodowe, pełne ogrodzenie nieruchomości).
Na nieruchomości o pow. 1,4157 ha jest urządzone boisko szkolne , plac zabaw, założona jest nisko i wysokopienna zieleń towarzysząca, część nieruchomości użytkowana jest rolniczo.

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 480 000,00 zł, Netto
przy postąpieniu min. 1 % ceny wywoławczej.

Wysokość wadium : 48 000,00 zł.


W Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń w/w nieruchomość przeznaczona jest jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej – usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia.
Nieruchomość ta nie posiada określonych warunki zabudowy i zagospodarowania.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest dowód wniesienia wadium i złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 września 2013 r. do godziny 14 00 w kasie Urzędu Gminy Ojrzeń lub na konto Gminy Ojrzeń w PBS w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń pok. 4 w dniach powszednich. Informacji udziela - Mariusz Smolski. (tel. 23 671-83-20 , mail : mariuszsmolski@ojrzen.pl)

Godziny rozpoczęcia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu :
- 17 września 2013 r. o - godz. 10
00

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-27 12:07:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-27 12:07:09
  • Liczba odsłon: 650
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348166]

przewiń do góry