Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

 

że w dniu 20 stycznia 2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 Ojrzeniu ul. Ciechanowska 27 , 06-456 Ojrzeń, zostało wywieszone ogłoszenie  o nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

w trybie nieograniczonego przetargu ustnego która obejmuje:

 

zabudowaną budynkiem użytkowym (po byłej szkole podstawowej) działkę o nr ewid. 303/10, z obrębu LUBERADZ, o powierzchni  1,4157 ha, za cenę brutto 321.000 PLN (słownie złotych: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy)

Dodatkowej informacje możliwe do uzyskania w Urzędzie  Gminy w Ojrzeniu.

 

wykaz nieruchomości do zbycia.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-20 13:12:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 13:12:24
  • Liczba odsłon: 652
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349662]

przewiń do góry