Ojrzeń, 16.03.2009 r.

OŚ. 7624-1/09

 

 

                                        O B W I E S Z C Z E N I E

                                            Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że dnia 16.03.2009 r. została wydana decyzja nr 1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej relacji ŻOCHY- NOWA WIEŚ gm. Ojrzeń” znak. OŚ. 7624-1/09.

   Postępowanie było prowadzone z wniosku Gminy Ojrzeń.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem organów opiniujących, w siedzibie tutejszego Urzędu w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. tj. od godz. 800  do 1600,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

                                                           Wójt Gminy Ojrzeń 

                                                           Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-16 14:50:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-16 14:50:58
  • Liczba odsłon: 628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349705]

przewiń do góry