INW.6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

z dnia 20 czerwca 2013r.


Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i informuje o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn oraz przyłącza kablowego dla terenu działek nr ew. 382, 384 i 385, położonych w miejscowości Kraszewo, gm. Ojrzeń.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                         Wójt Gminy Ojrzeń

                         Zdzisław Mierzejewski


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-26 10:21:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 10:21:20
  • Liczba odsłon: 663
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349765]

przewiń do góry