Ojrzeń,dnia 06.11.2013r.

INW. 6220.6.2013OBWIESZCZENIEWójta Gminy Ojrzeń o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej na terenie działki o nr ewid. 2/4, obręb 9 Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń.


Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.)


postanawiam


zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-02 13:07:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:07:51
  • Liczba odsłon: 685
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347053]

przewiń do góry