Ojrzeń, dnia 5.05.2013 r.

INW.6733.3.2013


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),z a w i a d a m i a m


że z wniosku pełnomocnika ENERGA Operator Spółka Akcyjna Oddział w Płocku, z dnia 09.05.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN na terenie działki o nr ewid. 382 położonej w m. Kraszewo, z przyłączem kablowym nN do działek o nr ewid. 384 i 385 położonych w m. Kraszewo gm. Ojrzeń.   

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                                                                     Wójt Gminy Ojrzeń 

                                                                                     Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-15 13:19:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-15 13:19:13
  • Liczba odsłon: 730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349654]

przewiń do góry