Ojrzeń, dnia 12.02.2014r.

INW.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),z a w i a d a m i a m


że z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7 z dnia 05.02.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec-Ojrzeń na odcinku od km 4+069 do km 4+769” na działkach o nr ewid. 3, 19/2, 5, 13/17, 12/16, 12/18, 12/19, 12/20, 11/1, 4/2 położonych w obrębie Ojrzeń i działkach o nr ewid. 143/3, 142/2, 140/3, 138/3, 137/3, 136/3, 177/4, 79/2, 80/1, 55/1 położonych w obrębie Bronisławie.   

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.


                                                                             Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                              Zdzisław MierzejewskiOtrzymują:

1. Wnioskodawca

  1. strona internetowa Urzędzie Gminy Ojrzeń

  2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ojrzeń

  3. Sołtys wsi Ojrzeń

  4. Sołtys wsi Bronisławie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-13 09:40:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 09:40:24
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352294]

przewiń do góry