Uchwały Rady Gminy Ojrzeń podjęte na XXXVIII sesji w dniu 28 lutego 2022 roku.

• Uchwała nr XXXVIII/249/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28.02.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności działki nr ewid. 303/5 i 303/6 w miejscowości Ojrzeń gmina Ojrzeń.

• Uchwała nr XXXVIII/250/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

• Uchwała nr XXXVIII/251/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 r.

• Uchwała nr XXXVIII/252/22 Rady Gminy Ojrzeń  z dnia 28 lutego 2022 r . w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.

• Uchwała nr XXXVIII/253/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń.

• Uchwała nr XXXVIII/254/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok.

• Uchwała nr XXXVIII/255/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uchwała nr XXXIX/256/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024

Uchwała nr XXXIX/257/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ojrzeń w 2022 roku,

Uchwała nr XXXIX/258/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Uchwała nr XXXIX/259/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 r.

Uchwała nr XXXIX/260/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych,

Uchwała nr XXXIX/261/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu,

Uchwała nr XL/262/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/260/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.

Uchwała Nr XL/263/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Uchwała Nr XL/264/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczeciński Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-12 22:20:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Sadkowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-12 14:22:54
  • Liczba odsłon: 208
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349837]

przewiń do góry