Ojrzeń, 24.07.2009 r.

OŚ. 7624-9/09

 

 

 

 

 

 

                                              O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 17.07.2009 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „„Przebudowa drogi w Ojrzeń ul. Okopowa” gm. Ojrzeń, na terenie działki nr ewid. 371.

 

     Z w/w decyzją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 800  do 1600 ,  w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                                              Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                              Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 11:32:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 11:32:21
  • Liczba odsłon: 608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349632]

przewiń do góry