GBLI. 6733.7.2011

 

                      OBWIESZCZENIE

z dnia  2 stycznia 2012 r.

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu dwóch boisk sportowych wraz budynkiem sanitarno – szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą, dla terenu części działek nr ew. 288/3, 286/3 i 285/6, położonych przy ul. Sportowej w Ojrzeniu, w ramach rozbudowy istniejącego terenu usług sportu.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-02 10:49:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-02 10:49:48
  • Liczba odsłon: 689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348028]

przewiń do góry