Ojrzeń, 07.03.2014 r.

INW.6220.7.2013
                      Z a w i a d o m i e n i e

                                     Wójta Gminy Ojrzeń
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012r. Poz. 267) w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. Poz. 1235)


informuję

że w dniu 06.03.2014r., wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowy budynku usługowego przeznaczonego do magazynowania i konfekcjonowania zrębków tartacznych na terenie dz. o nr ewid. 4, położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń, jako postępowanie bezprzedmiotowe.

Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-28 12:43:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 12:43:26
  • Liczba odsłon: 678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348075]

przewiń do góry