Uchwała Nr Ci.51.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Uchwała Nr Ci.52.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej. 

Uchwała Nr Ci.140.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Uchwała Nr Ci.181.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ojrzeń.

Uchwała Nr Ci.221.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2019 r. wyrażającej opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Ojrzeń informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. 

Uchwała Nr Ci.344.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 3 grudnia 2019 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała Nr Ci.345.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ojrzeń projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Monika Grzymkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-31 11:34:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Monika Grzymkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 11:47:33
  • Liczba odsłon: 549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347000]

przewiń do góry