OŚ.7624-8/10            Ojrzeń, dnia 05.01.2011r

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

że dnia 05.01.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia p. n.

 

budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ojrzeń, Kicin, Dąbrowa i Żochy gm. Ojrzeń pow. ciechanowski”

Postępowanie było prowadzone z wniosku Gminy Ojrzeń.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, w siedzibie tutejszego Urzędu w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 900  do 1500,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                            

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-05 12:00:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-05 12:00:07
  • Liczba odsłon: 664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348114]

przewiń do góry