GBLI. 6733.5.2011

 

                    OBWIESZCZENIE

z dnia  17 listopada 2011 r.

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.), informuje o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  REWALORYZACJI ISTNIEJĄCEGO ZABYTKOWEGO PARKU WRAZ Z ODBUDOWĄ JEGO DAWNYCH BUDYNKÓW W RAMACH TWORZENIA ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ (KOMUNALNEJ) WIELORODZINNEJ dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 361/5, położonej w m. Luberadz gm. Ojrzeń. 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-17 12:19:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-17 12:19:20
  • Liczba odsłon: 672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349769]

przewiń do góry