Oś. 7624-12/09

 

Ogłoszenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

„Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ojrzeń”

       Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń informuje o wydaniu decyzji z dnia 23.10.2009r., o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: „Budowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ojrzeń” na terenie działki nr ewid. 73/9 w m. Ojrzeń.

  Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27 (pokój nr 15, w godz. 8,00-16,00 od poniedziałku do piątku).

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-27 16:43:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-27 16:43:51
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348112]

przewiń do góry