INW.6733.7.2012

 

                         OBWIESZCZENIE

z dnia 05.06.2012r.

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV w m. Bronisławie gm. Ojrzeń, na terenie działek o nr ewid. 45/1, 49, 50, 3460, m. Żochy na terenie działek 35,  36, 37, 38, 39, 40, 41, 50 i m. Kraszewo dz. nr 49,  Wnioskodawcą jest ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku 09-400 Płock ul. Wyszogrodzka 106.

      W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy  Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-03 13:20:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-03 13:20:44
  • Liczba odsłon: 705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349655]

przewiń do góry