Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
340 Zapytanie ofertowe na Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia Adam Dejnakowski 2021-04-19
338 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń Adam Dejnakowski 2021-03-26
337 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń Adam Dejnakowski 2019-11-15
336 Przetarg nieograniczony na: „Dostawy sprzętu TIK i pomocy edukacyjnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” Adam Dejnakowski 2019-09-26
335 Zapytanie ofertowe na: Przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu”, oraz szkoleń dla nauczycieli Adam Dejnakowski 2019-09-12
334 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Młocku” Adam Dejnakowski 2019-05-24
333 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2019-02-14
332 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2019 Adam Dejnakowski 2018-11-19
331 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie VI” Adam Dejnakowski 2018-11-09
330 ZAPYTANIE OFERTOWE  „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie V” Adam Dejnakowski 2018-10-02
329 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie IV” Adam Dejnakowski 2018-08-14
328 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń, w okresie od 13 września 2018 r., do 12 września 2021 r. Adam Dejnakowski 2018-07-12
327 ZAPYTANIA OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” Adam Dejnakowski 2018-07-11
326 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka trzecie postępowanie Adam Dejnakowski 2018-06-15
325 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” Adam Dejnakowski 2018-06-08
324 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka – przetarg ponowny Adam Dejnakowski 2018-05-29
323 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw – postępowanie ponowne Adam Dejnakowski 2018-05-29
322 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – plac zabaw Adam Dejnakowski 2018-05-11
321 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń – pomieszczenia żłobka Adam Dejnakowski 2018-05-11
320 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2018-03-13
319 Home Zamówienia publiczne ZAPYTANIE OFERTOWE, wraz z wyjaśnieniami „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie trzecie” Adam Dejnakowski 2018-03-07
318 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - zapytanie ponowne” Adam Dejnakowski 2018-02-14
317 ZAPYTANIE OFERTOWE: "Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń wraz z montażem przydomowych przepompowni ścieków - etap III" Adam Dejnakowski 2018-02-08
316 ZAPYTANIE OFERTOWE „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” Adam Dejnakowski 2018-01-26
315 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2018 Adam Dejnakowski 2017-11-03
314 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ojrzeń Adam Dejnakowski 2017-08-24
313 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” Adam Dejnakowski 2017-05-26
312 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń – przetarg II Adam Dejnakowski 2017-04-05
311 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń, wraz z budową sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń (na odcinkach z32-z39-z42; z37-z37a) – etap III. – koszty kwalifikowane, realizowanej w ramach operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych Adam Dejnakowski 2017-04-04
310 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie na odcinku od km 0+700 do km 1+036,00, realizowana w ramach operacji: Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2017-03-31
309 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2017 Adam Dejnakowski 2016-11-28
308 Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-10-24
307 UWAGA!!! ZMIANA W TREŚCI!!!. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-10-12
306 Informacja o wybranym wykonawcy w postępowaniu: Dostawy sprzętu TIK w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-10-10
305 UWAGA!!. PONOWNE!! Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-10-07
304 Informacja o nierozstrzygniętym postępowaniu: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-10-07
303 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-09-28
302 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym: Dostawy sprzętu TIK w ramach projektu „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-09-27
301 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-09-26
300 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW – ZMIANA FORMULARZA OFERTY w postępowaniu Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-09-16
299 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy (materiałów) dydaktycznych dla uczestników projektu: „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” – projekt edukacyjny dla szkół” Adam Dejnakowski 2016-09-14
298 Zapytanie ofertowe na Zakup wyposażenia (pomp) pożarniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie Adam Dejnakowski 2016-09-02
297 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś Znak sprawy: ZPU.271.1.2016 Adam Dejnakowski 2016-08-11
296 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś. Adam Dejnakowski 2016-07-19
295 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś. Adam Dejnakowski 2016-07-19
294 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2016 (znak: ZPU.271.8.2015) Adam Dejnakowski 2015-12-08
293 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2016 Adam Dejnakowski 2015-11-20
292 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń w roku 2016 Adam Dejnakowski 2015-11-20
291 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: zawiadamia, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2015 do 12.09.2018 (znak: ZPU.271.7.2015) Adam Dejnakowski 2015-09-08
290 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2015 do 12.09.2018 Adam Dejnakowski 2015-08-31
289 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ojrzeń w okresie od 13.09.2015 do 12.09.2018 Adam Dejnakowski 2015-08-31
288 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 904.000,00 zł (znak: ZPU.271.5.2015) Adam Dejnakowski 2015-07-27
287 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów (znak: ZPU.271.6.2015) Adam Dejnakowski 2015-07-24
286 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów Adam Dejnakowski 2015-07-10
285 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi transportowe w zakresie przewozu uczniów Adam Dejnakowski 2015-07-10
284 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 904.000,00 ZŁ Adam Dejnakowski 2015-07-08
283 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOŚCI 904.000,00 ZŁ Adam Dejnakowski 2015-07-08
282 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa – ETAP II; Oznaczenie sprawy: ZPU.271.4.2015 Adam Dejnakowski 2015-04-28
281 Zawiadomienie o wynikach postępowania: termomodernizacja budynku urzędu gminy Ojrzeń, wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej (rekuperacji) (znak: ZPU.271.3.2015) Adam Dejnakowski 2015-04-24
280 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na: budowę parkingu w miejscowości Kraszewo przy drodze krajowej nr 50 – Etap II (znak: ZPU.271.2.2015) Adam Dejnakowski 2015-04-02
279 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - ETAP II Adam Dejnakowski 2015-04-02
278 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - ETAP II Adam Dejnakowski 2015-04-02
277 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA postępowanie: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY OJRZEŃ, WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (REKUPERACJI) Adam Dejnakowski 2015-03-30
276 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – Etap III (znak: ZPU.271.1.2015) Adam Dejnakowski 2015-03-27
275 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY OJRZEŃ, WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (REKUPERACJI) Adam Dejnakowski 2015-03-17
274 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY OJRZEŃ, WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ (REKUPERACJI) Adam Dejnakowski 2015-03-17
273 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI KRASZEWO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 50 - ETAP II Adam Dejnakowski 2015-03-10
272 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI KRASZEWO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 50 - ETAP II Adam Dejnakowski 2015-03-10
271 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap III Adam Dejnakowski 2015-02-19
270 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane postępowanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu - etap III Adam Dejnakowski 2015-02-19
269 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-09-08
268 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-09-02
267 II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-25
266 II Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-25
265 Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-25
264 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-17
263 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-17
262 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-12
261 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 6/2011 Udzielenie kredytu w wysokości 1 295 072,58 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu na 2011 rok w kwocie 837.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 458.072,58 zł Adam Dejnakowski 2011-08-12
260 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu ZP 5/2011 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2011-05-23
259 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 5/2011 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2011-05-23
258 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 5/2011 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2011-05-16
257 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 5/2011 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2011-05-11
256 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 5/2011 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2011-05-11
251 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2011-04-19
252 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Modernizację świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2011-04-19
254 a Adam Dejnakowski 2011-04-19
255 1 Adam Dejnakowski 2011-04-19
253 a Adam Dejnakowski 2011-04-19
250 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2011-04-12
249 OGŁOSZENIE O PRZETARGU na kompleksowy nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – etap II, Adam Dejnakowski 2011-04-08
248 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu ZP 3/2011 Adam Dejnakowski 2011-04-05
247 Zawiadomienie o wynikach postępowania Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2011-03-31
246 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 4/2011 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2011-03-21
245 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 4/2011 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2011-03-21
244 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: znak sprawy: ZP 3/2011 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2011-03-08
243 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane znak sprawy: ZP 3/2011 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2011-03-08
242 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 1/2011 Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2011-03-02
241 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – etap II, Znak sprawy: ZP 1/2011 Adam Dejnakowski 2011-02-15
240 Zawiadomienie o wynikach postępowania postępowaniu: Realizacja szkoleń w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” Adam Dejnakowski 2011-02-01
239 Wyjaśnienia treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – etap II, Znak sprawy: ZP 1/2011 Adam Dejnakowski 2011-01-28
238 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Realizacja szkoleń w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” Adam Dejnakowski 2011-01-19
237 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Realizacja szkoleń w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” Adam Dejnakowski 2011-01-19
236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – etap II, Znak sprawy: ZP 1/2011 Adam Dejnakowski 2011-01-17
235 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2011-01-17
234 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Adam Dejnakowski 2011-01-13
233 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Realizacja szkoleń w ramach projektu „Wiem, umiem, potrafię – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół Gminy Ojrzeń” Adam Dejnakowski 2011-01-13
232 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN - w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 - 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN. Adam Dejnakowski 2011-01-04
231 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN - w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 - 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN. Adam Dejnakowski 2011-01-04
230 Zawiadomienie o wynikach postępowania: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN – w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 – 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-13
229 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN – w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 – 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-08
228 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN - w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 - 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-07
227 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP 9/2010 Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN – w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 – 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-07
226 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN – w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 – 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-07
225 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN – w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 – 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-02
224 Ogłoszenie o zamówieniu Wykonanie usługi bankowej polegającej na udzieleniu kredytu w wysokości 242.600 PLN - w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2010 - 200.000 PLN, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 42.600 PLN Adam Dejnakowski 2010-12-02
223 Ogłoszenie o wynikach przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach przebudowy drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10, Adam Dejnakowski 2010-09-10
222 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach przebudowy drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 Adam Dejnakowski 2010-09-03
221 Ogłszenie o przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach przebudowy drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 Adam Dejnakowski 2010-09-03
220 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 7/2010 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2010-08-17
219 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: ZP 8/2010 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok oraz kredytu długoterminowego w wysokości 92.459,58 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Adam Dejnakowski 2010-08-16
218 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 8/2010 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok oraz kredytu długoterminowego w wysokości 92.459,58 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Adam Dejnakowski 2010-08-06
217 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 7/2010 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2010-08-04
216 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2010 ROK ORAZ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 92.459,58 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Adam Dejnakowski 2010-08-03
215 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU NA 2010 ROK ORAZ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 92.459,58 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW Adam Dejnakowski 2010-07-30
214 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 8/2010 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok oraz kredytu długoterminowego w wysokości 92.459,58 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Adam Dejnakowski 2010-07-30
213 Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu ZP 7/2010 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2010-07-27
212 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 6/2010 Modernizacja drogi gminnej Żochy - Dąbrowa Adam Dejnakowski 2010-07-27
211 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu ZP 7/2010 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu - wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Adam Dejnakowski 2010-07-22
210 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA przetargowego na Usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej Kraszewo – Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 – etap II, Adam Dejnakowski 2010-07-21
209 PRZETARG NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ KRASZEWO - GRABÓWIEC ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 3+494,10; ETAP II, Adam Dejnakowski 2010-07-21
208 PRZETARG NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ KRASZEWO – GRABÓWIEC ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 3+494,10 – ETAP II, Adam Dejnakowski 2010-07-15
207 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 6/2010 Modernizacja drogi gminnej Żochy - Dąbrowa Adam Dejnakowski 2010-07-08
206 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu: ZP 5/2010: Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2010-07-07
205 Zawiadomienie o wynikach postępowania: ZP 5/2010: Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2010-06-30
204 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu ZP 6/2010 Modernizacja drogi gminnej Żochy - Dąbrowa Adam Dejnakowski 2010-06-18
203 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu ZP 6/2010 Modernizacja drogi gminnej Żochy - Dąbrowa Adam Dejnakowski 2010-06-18
202 Specfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: ZP 5/2010: Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2010-06-08
201 Ogłoszenie o zamówieniu ZP 5/2010: Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec odcinek od km 0+000 do km 3+494,10 - etap II Adam Dejnakowski 2010-06-08
200 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 4/2010: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2010-05-26
199 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 4/2010: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2010-05-18
198 Ogłoszenie o zamówieniu ZP 4/2010: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Adam Dejnakowski 2010-05-18
197 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 2/2010 Budowa (dokończenie budowy) świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Adam Dejnakowski 2010-03-26
196 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 3/2010 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2010-03-26
195 Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP 3/2010 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2010-03-19
194 CZYNNOŚĆ POWTÓRZONA Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 2/2010 Budowa (dokończenie budowy) świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Adam Dejnakowski 2010-03-16
193 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-03-15
192 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 3/2010 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2010-03-12
191 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu ZP 3/2010 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2010-03-12
190 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń z dnia 08.12.2010 r. Adam Dejnakowski 2010-03-05
189 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane: Remont, (modernizacja i przebudowa) świetlicy wiejskiej w Młocku. Adam Dejnakowski 2010-03-01
188 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 2/2010 Budowa (dokończenie budowy) świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Adam Dejnakowski 2010-02-25
187 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 1/2010 Remont, (modernizacja i przebudowa) świetlicy wiejskiej w Młocku Adam Dejnakowski 2010-02-17
186 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń z dnia 08.12.2010 r. Adam Dejnakowski 2010-02-08
185 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń z dnia 08.02.2010 r. Adam Dejnakowski 2010-02-08
184 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń - z dnia 03.02.2010 r. Adam Dejnakowski 2010-02-08
183 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń - z dnia 03.02.2010 r. Adam Dejnakowski 2010-02-03
182 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-02-02
181 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-02-02
180 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-02-02
179 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-01-21
178 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu ZPB 1/2010 Urządzenie parku podworskiego w miejscowości Ojrzeń Adam Dejnakowski 2010-01-21
177 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 2/2010 Budowa (dokończenie budowy) świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Adam Dejnakowski 2010-01-14
176 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 2/2010 Budowa (dokończenie budowy) świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Adam Dejnakowski 2010-01-14
175 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 1/2010 Remont, (modernizacja i przebudowa) świetlicy wiejskiej w Młocku Adam Dejnakowski 2010-01-13
174 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 1/2010 Remont, (modernizacja i przebudowa) świetlicy wiejskiej w Młocku Adam Dejnakowski 2010-01-13
173 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 11/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego w kwocie 500.000 zł. Adam Dejnakowski 2009-12-11
172 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 11/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego w kwocie 500.000 zł Adam Dejnakowski 2009-12-01
171 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 11/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego w kwocie 500.000 zł Adam Dejnakowski 2009-11-23
170 Ogłoszenie o zaowieniu w postępowaniu ZP 11/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego w kwocie 500.000 zł Adam Dejnakowski 2009-11-23
169 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 9/2009 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II Adam Dejnakowski 2009-09-18
168 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 8/2008 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku. Adam Dejnakowski 2009-09-16
167 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 9/2009 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II Adam Dejnakowski 2009-09-10
166 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 8/2009 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku Adam Dejnakowski 2009-09-07
165 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 10/2009 Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo Adam Dejnakowski 2009-09-07
164 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 7/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego. Adam Dejnakowski 2009-09-03
163 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 6/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 500.000,00 zł. Adam Dejnakowski 2009-09-03
162 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 10/2009 Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo Adam Dejnakowski 2009-08-28
161 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 7/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego Adam Dejnakowski 2009-08-21
160 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 6/2006: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 500.000,00 zł Adam Dejnakowski 2009-08-21
159 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 10/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo Adam Dejnakowski 2009-08-20
158 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 10/2009 na Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo Adam Dejnakowski 2009-08-20
157 Modyfikacja SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 8/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku Zespołu Szkół w Młocku Adam Dejnakowski 2009-08-20
156 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 9/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II Adam Dejnakowski 2009-08-19
155 Ogłszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 9/2009 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Brodzięcin - etap II Adam Dejnakowski 2009-08-19
154 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 8/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku Zespołu Szkół w Młocku Adam Dejnakowski 2009-08-17
153 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 8/2009 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku Adam Dejnakowski 2009-08-17
152 Wyjaśnienia do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 7/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego Adam Dejnakowski 2009-08-14
151 Wyjaśnienia do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 500.000,00 zł Adam Dejnakowski 2009-08-14
150 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 7/2009 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego Adam Dejnakowski 2009-08-12
149 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 7/2009 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, obrotowego Adam Dejnakowski 2009-08-12
148 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 500.000,00 zł Adam Dejnakowski 2009-08-12
147 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 6/2006 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 500.000,00 zł Adam Dejnakowski 2009-08-12
146 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w postępowaniu ZP 4/2009 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 50 na odcinku od km 10+868,03 do km 11+342,31 w m. Kraszewo. Adam Dejnakowski 2009-06-25
145 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 5/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-06-22
144 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 4/2009 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 50 na odcinku od km 10+868,03 do km 11+342,31 w m. Kraszewo. Adam Dejnakowski 2009-06-12
143 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 5/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-06-09
142 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 2/2009 Modernizacja dróg gminnych Żochy – Brodzięcin i Żochy – Nowa Wieś Adam Dejnakowski 2009-06-02
141 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 2/2009 Modernizacja dróg gminnych Żochy – Brodzięcin i Żochy – Nowa Wieś Adam Dejnakowski 2009-05-20
140 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 5/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-05-19
139 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu ZP 5/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-05-19
138 Unieważnienie postępowania ZP 3/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-05-19
137 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 4/2009 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 50 na odcinku od km 10+868,03 do km 11+342,31 w m. Kraszewo. Adam Dejnakowski 2009-05-19
136 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu ZP 4/2009 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 50 na odcinku od km 10+868,03 do km 11+342,31 w m. Kraszewo. Adam Dejnakowski 2009-05-19
135 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 3/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-04-24
134 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu ZP 3/2009 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2009-04-24
133 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 2/2009 Modernizacja dróg gminnych Żochy – Brodzięcin i Żochy – Nowa Wieś Adam Dejnakowski 2009-04-22
132 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu ZP 2/2009 Modernizacja dróg gminnych Żochy – Brodzięcin i Żochy – Nowa Wieś Adam Dejnakowski 2009-04-22
131 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy oleju napędowego - ZP 1/2009 Adam Dejnakowski 2009-03-10
130 Zawiadomienie o wynikach postępowania na na dostawy oleju napędowego - ZP 1/2009 Adam Dejnakowski 2009-03-02
129 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawy oleju napędowego - ZP 1/2009 Adam Dejnakowski 2009-02-17
128 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy oleju napędowego - ZP 1/2009Ojrzeń: Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2009-02-17
127 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-30
126 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na: Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV, w trybie przetargu nieograniczonego Adam Dejnakowski 2009-01-20
125 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP 9/2008 Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV - po zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert. Adam Dejnakowski 2009-01-12
124 Informacja o zmianie terminu skłdania ofert oraz o omyłce pisarskiej w postępowaniu ZP 9/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-09
123 Wyjaśnienia wyjaśnień do treści SIWZ w postępowaniu ZP 9/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-09
122 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I. Adam Dejnakowski 2009-01-09
121 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - roboty budowlane Ojrzeń: Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-09
120 Zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP 9/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-08
119 Wyjaśnienia do treści SIWZ w postępowaniu ZP 9/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV Adam Dejnakowski 2009-01-08
118 Rozstrzygnięcie protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV” Adam Dejnakowski 2009-01-08
117 Publikacja protestu - Wezwanie do przystąpienia do protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV” Adam Dejnakowski 2008-12-30
115 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap IV” Adam Dejnakowski 2008-12-24
116 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ojrzeń: Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap IV Adam Dejnakowski 2008-12-24
114 Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP 8/2008 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I - po powtórzeniu badania i oceny ofert Adam Dejnakowski 2008-12-19
113 Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP 8/2008 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-11-10
112 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu ZP 8/2008 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-11-10
111 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ZP 7/2008 Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap III, budowa oświetlenia boiska Adam Dejnakowski 2008-11-08
110 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 7/2008 Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap III, budowa oświetlenia boiska Adam Dejnakowski 2008-10-28
109 Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu ZP 8/2008 Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-10-23
108 Wyjaśnienia do treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP 8/2008 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-10-23
107 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 8/2008 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-10-07
106 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP 8/2008 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - etap I Adam Dejnakowski 2008-10-07
105 Ogłoszenie o zamówieniu ZP 7/2008 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap III, budowa oświetlenia boiska” Adam Dejnakowski 2008-09-30
104 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP 7/2008 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo – etap III, budowa oświetlenia boiska” Adam Dejnakowski 2008-09-30
103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2008-07-30
102 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2008-07-22
101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń (postępowanie ZP 5/2008) Adam Dejnakowski 2008-07-14
100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Ojrzeń (postępowanie ZP 4/2008) Adam Dejnakowski 2008-07-11
99 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-07-03
98 Zawiadomienie o wynikach postępowania na Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Ojrzeń (ZP 4/2008) Adam Dejnakowski 2008-07-01
97 Rozstrzygnięcie Protestu - postępowanie ZP 5/2008 zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-07-01
96 PUBLIKACJA PROTESTU - WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO PROTESTU - postępowanie ZP 5/2008 zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-26
95 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2008-06-25
94 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2008-06-25
93 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-24
92 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (nowego) dla jednostki OSP Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-24
91 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-12
90 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-09
89 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Ojrzeń Adam Dejnakowski 2008-06-09
88 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu postępowania ZP 3/2008 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2008-04-07
87 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-04-07
86 Zawaiadomienie o wynikach postępowania ZP 3/2008 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2008-03-26
85 Zawiadomienie o wynikach postępowania ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-03-26
84 PUBLIKACJA PROTESTU – WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO PROTESTU - postępowanie ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-03-14
83 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 1/2008 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2008-03-07
82 Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-03-05
81 Ogłoszenie o wynikach postępowania ZP 1/2008 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2008-02-27
80 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 3/2008 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2008-02-25
79 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 3/2008 Modernizacja dróg gminnych Adam Dejnakowski 2008-02-25
78 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-02-20
77 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 2/2008 Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Łebki Wielkie i Kałki Adam Dejnakowski 2008-02-20
76 Ogłoszenie o przetargu postępowanie ZP 1/2008 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2008-02-13
75 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu ZP 1/2008 Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2008-02-13
64 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu: ZP 8/2007 Modernizacja obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2007-08-29
63 ZP 8/2007 Modernizacja obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu Adam Dejnakowski 2007-08-29
61 ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA ZP 7/2007 Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap II, zakończenie realizacji dolnych warstw podbudowy, budowa trybun i ogrodzenia boiska Adam Dejnakowski 2007-08-16
34 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2006-12-12
33 Ogłoszenie o przetargu na: Dostawy oleju napędowego Adam Dejnakowski 2006-12-12
32 Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia przetargu: "Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap I wykonanie przygotowania terenu, podbudowy i drenażu płyty boiska" Adam Dejnakowski 2006-09-29
31 Modernizacja boiska wiejskiego we wsi Kraszewo - etap I wykonanie przygotowania terenu, podbudowy i drenażu płyty boiska Adam Dejnakowski 2006-09-29
30 ZP 8/2006 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Wojtkowa Wieś – Kicin – Rzeszotko – Trzpioły – Bronisławie Adam Dejnakowski 2006-08-23
29 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Wojtkowa Wieś – Kicin – Rzeszotko – Trzpioły – Bronisławie Adam Dejnakowski 2006-07-14
27 Modernizacja kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Młocku, w tym zakup wyposażenia ogródka jordanowskiego dla dzieci klasy zerowej Adam Dejnakowski 2006-05-09
24 Wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych: Luberadz - Luberadzyk odcinek długości 2600 m., w miejscowości Młock odcinek długości 200 m., wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Młock – odcinek długości 450 m Adam Dejnakowski 2006-02-24
23 Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych: Kraszewo – Kraków odcinek o długości 2200 m. oraz w miejscowości Bronisławie odcinek długości 1250 m. położonych na terenie Gminy Ojrzeń Adam Dejnakowski 2006-02-24
16 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi dla zadania Kałki – Rzeszotko – Lipówiec – Grabówiec – Kownaty Borowe Adam Dejnakowski 2005-07-21
13 Remont chodnika przy drodze krajowej nr 50 w m. Ojrzeń. Adam Dejnakowski 2005-05-05
10 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zadania Kałki – Wojtkowa Wieś. Adam Dejnakowski 2005-02-14
5 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej głównej i przyłączy wodociągowych wraz z uzgodnieniami dla zadań: Wojtkowa Wieś – Trzpioły – Bronisławie; Kałki –Rzeszotko – Grabówiec – Komnaty Borowe. Adam Dejnakowski 2004-01-21
4 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej głównej i przyłączy wodociągowych wraz z uzgodnieniami dla zadań: Ojrzeń; Luberadzyk; Osada Wola Brodzięcin; Żochy – Kraszewo. Adam Dejnakowski 2004-01-19
3 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kotłowni olejowej z magazynem paliwa i wewnętrzną instalacją c.o. w budynku Strażnicy OSP w Ojrzeniu, wraz z sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Adam Dejnakowski 2003-11-12
2 Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach: Kałki, Baraniec, Młock, Gostomin, Kownaty Borowe. Administrator 2003-07-23
1 Pzetarg nieograniczony na ulepszenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na drodze Nowa Wieś - Brodzięcin: Obrąb Administrator 2003-07-22

[Liczba odsłon: 1098758]

przewiń do góry