GBLI. 6733.4.2011

 

 

                     OBWIESZCZENIE

z dnia   16 sierpnia 2011 r.

 

 

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art. 104, 105 §1 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z późn. zm.) wydał decyzję umarzającą   postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na REWALORYZACJI PAŁACU MUROWANEGO Z KOŃCA XVIII I DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU zlokalizowanego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 361/5, położnej w m. Luberadz gm. Ojrzeń.  

     W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do zapoznania się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, oraz prawo składania wniosków, zastrzeżeń, wyjaśnień, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 9 00 do 15 00.

 

   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-14 10:15:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-14 10:16:34
  • Liczba odsłon: 733
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348026]

przewiń do góry