Ojrzeń, 16.09.2013 r.

INW.6220.4.2013
Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje

że w dniu 16.09.2013r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowy budynku magazynowego z częścią socjalną i malarnią proszkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr ewid. 168/1 w miejscowości KICIN gm. Ojrzeń .

Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 do 1500.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                              Wójt Gminy Ojrzeń 

                                                                              Zdzisław Mierzejewski


    
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-16 14:12:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-16 14:12:30
  • Liczba odsłon: 715
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348041]

przewiń do góry