GBLI. 7331-59/08

 

 

             OBWIESZCZENIE

z dnia  11 grudnia 2008 r.

 

 

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kończącej postępowanie, na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym i infrastrukturą technicznąna terenie działki oznaczonej nr ewid. 212/15 i 212/16, położonej w miejscowości Kraszewo gm. Ojrzeń.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do zapoznania się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, oraz prawo składania wniosków, zastrzeżeń, wyjaśnień,, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 800 do 1600.

 

                                                                        Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                         Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-17 12:41:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-17 12:41:16
  • Liczba odsłon: 694
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348010]

przewiń do góry