Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku, obrębów ewidencyjnych Baraniec, Brodzięcin, Gostomin, Grabówiec, Kałki, Kownaty Borowe, Młock, Młock Kopacze, Wojtkowa Wieś, Luberadz, Nowa Wieś, Przyrowa, Radziwie"
 
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń.
 
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2020 rok"
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2020 rok
Formularz do konsultacji projektu
 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie do ziemi - rowu melioracyjnego o nazwie RO-7 zlokalizowanego na terenie działki 388 obręb Dąbrowa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewie do ziemi - rowu zlokalizowanego na terenie działek 55/1 i 3426/2 obręb Kraszewo

Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia melioracji wodnych w obrębie Żochy gm. Ojrzeń

Decyzja w sprawie zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Ojrzeń na okres 3 lat

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Ciechanowie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne w ciągu drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy-Bądkowo

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postEpowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 28.12.2021r

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 14.04.2021r

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 29.04.2022r.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Dejnakowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-06 13:10:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gregorczuk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 15:04:18
  • Liczba odsłon: 2820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347082]

przewiń do góry