Ojrzeń, dnia 19.02.2009 r.

GB.LI 7331-12/09

    

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m

 

 że z wniosku Gminy Ojrzeń, z dnia 19.02.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola 2-oddziałowego  w Ojrzeniu” przy ul. Sportowej, na terenie działek 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458.   

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo do 1600., w terminie 7 dni od ukazania się  niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                

                                                                      Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                      Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-19 12:30:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 12:30:47
  • Liczba odsłon: 677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346902]

przewiń do góry