Ojrzeń, 20.02.2009 r.

OŚ. 7624-1/09

 

 

 

 

 

 

                                              O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 64 i 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 20.02.2009 r., zostano wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na MODERNIZACJI (PRZEBUDOWIE) DROGI ŻOCHY – NOWA WIEŚ gm. Ojrzeń realizowanego na działkach nr ewid. 187 w m. Żochy, i dz. nr 4 w m. Nowa Wieś w obrębie:. OJRZEŃ. Przebudowa drogi polega na wykonaniu nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i żwiru, poprzez potrójne powierzchniowe jej utrwalenie.

   Z w/w postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. tj. od godz. 800  do 1600 ,  w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

                                                                         

                                                                         Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                          Zdzisław Mierzejewski

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 11:13:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 11:13:02
  • Liczba odsłon: 699
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348013]

przewiń do góry