OŚ.7624-3/09

 

 

                              O B W I E S Z C Z E N I E

                                  Wójta Gminy Ojrzeń

                                   z dnia 11.02.2009 r.

 

 

      Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ojrzeń

                                        zawiadamia                                      

iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. .„ Przebudowa drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec od km 0+000 do km 3+494,10 na działkach: nr ew. 339, 30/1, 34/2, 63/4, 62/2, 34/1, 325, 9/5, 9/3, 3425/5, 3425/6, 386, 3424/2, 29, 60, w obrębie nr 10 Kraszewo, 193/2, 192/2, 196/1, 185/2, 184/2, 183/2, 182/2, 181/2, 180/2, 179/2, 178/2, 177/2, 176/2, 175/2, 173/2, 172/2, 171/2, 169/2, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/2, 195/1, 194/5, 163/2, 77/1, 194/3, 136/2, 139/1, 138/1, 149, 75/2, 100/1, 74/2, 99/1, 98/1, 73/2, 97/1, 72/2, 96/1, 71/2, 95/1, 70/2, 69/2, 94/1, 93/1, 243, 92/1, 91/1, 90/3, 54/3, 89/3, 54/2, 53/3, 77/2, 89/2, 137, 149, 68, 76, 326,

   Z wnioskiem złożonym w tej sprawie i dokumentacją, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałki do piątku w godzinach urzędowania tj. tj. od godz. 800  do 1600 ,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                              Zdzisław

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-13 09:05:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-13 09:15:50
  • Liczba odsłon: 682
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347036]

przewiń do góry