Ojrzeń, dnia 21.05.2012r.

INW.6733.4.2012

 

 

                     ZAWIADOMIENIE

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewaloryzacji istniejącego zabytkowego parku, w ramach tworzenia zabudowy usługowej dla terenu działki nr ewid. 361/5, położonej w miejscowości Luberadz gm. Ojrzeń, z wniosku Gminy Ojrzeń. 

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy oraz możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań, można zapoznać się w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

    Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-21 09:05:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-21 09:05:58
  • Liczba odsłon: 666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349857]

przewiń do góry