Ojrzeń, dnia 06.10.2009r.

OŚ.7624-12/09

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 

 

zawiadamiam 

 

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. BUDOWA Oczyszczalni Ścieków w Ojrzeniu na terenie działki nr 73/9, położonej w m. Ojrzeń  gm. Ojrzeń, z wniosku Gminy Ojrzeń,  06-456 Ojrzeń .

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy, treścią raportu oraz możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych  materiałów, zgłoszonych żądań, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo do 1600, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia. Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

                                                                                Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                                 Zdzisław Mierzejewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-08 09:20:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-08 09:20:11
  • Liczba odsłon: 672
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348212]

przewiń do góry