Ojrzeń, 17.03.2014r.

INW. 6220.6.2013
Z a w i a d o m i e n i e

Wójta Gminy Ojrzeń


Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ojrzeń

informuje


że w dniu 14.03.2014r. Biogazownia Kownaty Borowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dostarczyła uzupełniony raport oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa biogazowni rolniczej na terenie działki o nr ewid. 2/4 obręb 9 Kownaty Borowe, gm. Ojrzeń, o wymogi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z nowo wprowadzonymi zmianami w raporcie ooś można zapoznać się w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-17 10:32:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-17 10:32:31
  • Liczba odsłon: 627
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346940]

przewiń do góry