Ojrzeń, dnia 28.11.2013 r.

INW.6733.4.2013


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),z a w i a d a m i a m


że z wniosku ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący firmę AZAKO Andrzej Zalega, 26-300 Opoczno ul. Westerplatte 45, z dnia 25.11.2013r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż i budowa linii niskiego napięcia oraz budowa przyłącza kablowego” w m. Kicin gm. Ojrzeń na działkach o nr ewid. 185, 115, 186, 187, 188, 189, 116, 130, 133/1, 133/2, 134, 135, 138, 139, 140, 142, 143, 151, 154/5, 154/9, 154/10, 154/11, 174.   

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500., w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-02 13:12:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:12:48
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349671]

przewiń do góry