INW.6733.2.2013

OBWIESZCZENIE

z dnia 08 lipca 2013r.


Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. Nr 0. poz. 647 z późn. zm.) informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nN oraz kablowej linii elekroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na terenie działek o nr ewid.187 i 106 w m. Młock Kopacze gm. Ojrzeń.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia.
Doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                            Wójt Gminy Ojrzeń

                            Zdzisław Mierzejewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-09 14:57:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-09 14:57:07
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352286]

przewiń do góry