O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że dnia 22.04.2009 r. została wydana decyzja nr 5/09 znak OŚ.7624-5/09 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1233W  Ościsłowo-Ojrzeń, w km 0+000 do km 10+477”

                                                                

 Postępowanie było prowadzone z wniosku  Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem organów opiniujących, w siedzibie tutejszego Urzędu w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 800  do 1600,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

 

                                                             Wójt Gminy Ojrzeń

                                                             Zdzisław Mierzejewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-05 08:26:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 08:26:50
  • Liczba odsłon: 621
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348186]

przewiń do góry