Ojrzeń, 18.08.2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

                 Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Wójt Gminy Ojrzeń działając  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. z 2013r. poz.1397 z późn. zm.)w związku z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2012r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania że w dniu 18.08.2014r. na wniosek Gminy Ojrzeń wydana została decyzja  dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi gminnej Kraszewo-Łebki Wielkie od drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Płońsk do drogi powiatowej nr 1224W Kryszpy-Bądkowo od km 0+000,00 do km 2+082.

 

    Z treścią decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 900  do 1500 .

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-18 13:04:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 13:04:22
  • Liczba odsłon: 638
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347035]

przewiń do góry