Ojrzeń, 10.03.2010 r.

OŚ. 7624-18/09

 

 

                              O B W I E S Z C Z E N I E

                                     Wójta Gminy Ojrzeń

                                                    

      Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że dnia 10.03.2010 r. została wydana decyzja nr 3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie obsady początkowej brojlerów z 25 000 szt./budynek na 40 000 szt./budynek, na Fermie Drobiu p. Anny Goździkowskiej w m. Kownaty Borowe 31gm. Ojrzeń, na terenie dz. nr ewid.31 i zamierzonym zwiększeniem ilości zbiorników magazynowych gazu płynnego z 11 szt. na 22 szt.

   Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania sie z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem organów opiniujących, w siedzibie tutejszego Urzędu w Ojrzeniu przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. tj. od godz. 800  do 1600,  w terminie 14 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-10 14:50:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 14:50:40
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349760]

przewiń do góry