Ojrzeń, dnia 24.02.2010r.

OŚ.7624-18/09

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 

 

zawiadamiam 

 

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie obsady początkowej brojlerów z 25 000 szt./budynek na 40 000 szt./budynek, na Fermie Drobiu p. Anny Goździkowskiej w m. Kownaty Borowe 31gm. Ojrzeń, na terenie dz. nr ewid. i zamierzonym zwiększeniem ilości zbiorników magazynowych gazu płynnego z 11 szt. na 22 szt.

     W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z aktami sprawy, treścią raportu, jego aneksem oraz możliwością wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, zgłoszonych żądań, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo do 1600, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia. Strona może dokonać tych czynności osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-24 13:11:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-24 13:11:08
  • Liczba odsłon: 648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352279]

przewiń do góry