Wójt Gminy Ojrzeń

OGŁASZA

w dniu 11 lutego 2015 r.

Ósmy Ustny Nieograniczony Przetarg

NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości zabudowanej, atrakcyjnie położonej nad rzeką w otoczeniu parku zabytkowego w miejscowości Luberadz, Jest to działka ewidencyjna
Nr 303/10 o łącznej pow. 1,4157 ha, obręb LUBERADZ gm. Ojrzeń, dla której prowadzona jest KW PL1C/00027633/3 . Nieruchomość jest zabudowana trzyczęściowym połączonym funkcjonalnie budynkiem szkoły podstawowej o
pow. użytkowej 695,7 m
2 z pełną infrastrukturą techniczną ( woda, co, cw, kanalizacja lok. , en, telefon, łącze internetowe światłowodowe, pełne ogrodzenie nieruchomości).
Na nieruchomości o pow. 1,4157 ha jest urządzone boisko szkolne , plac zabaw, założona jest nisko i wysokopienna zieleń towarzysząca, część nieruchomości jest przeznaczona do użytkowana rolniczego. Miejsce to posiada ogromny potencjał i możliwości zagospodarowania


Cena wywoławcza nieruchomości w ósmym przetargu wynosi
– 299 000,00 zł, Netto

przy postąpieniu min. 1 % ceny wywoławczej.

Wysokość wadium : 29.900,00 zł.


W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ojrzeń w/w nieruchomość przeznaczona jest jako skupisko istniejącej zabudowy mieszkaniowej – usługowej – uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenia.
Nieruchomość ta nie posiada określonych warunki zabudowy i zagospodarowania.
Istnieje możliwość uzyskania wszechstronnego kierunku zagospodarowania tj. pod zabudowę mieszkaniową, usługową nieuciążliwą

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest dowód wniesienia wadium i złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06 lutego
2015 r. do godziny 14 00 w kasie Urzędu Gminy Ojrzeń lub na konto Gminy Ojrzeń w PBS w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004 z dopiskiem „ Przetarg dz. Nr 303/ 10 Luberadz”.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń pok. 5 w dniach powszednich. Informacji udziela - Mariusz Smolski. (tel. 23 671-83-20 ), mail : mariuszsmolski@ojrzen.pl)

Godziny rozpoczęcia przetargu ustnego nieograniczonego w dniu :
- 11 lutego 2015 r. o - godz. 10
00 ( sala konferencyjna Urzędu Gminy)


Ogłoszenie przetargu następuje po bezskutecznym odbyciu przetargu w ogłoszonych poprzednich terminach.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-26 14:59:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26 14:59:21
  • Liczba odsłon: 681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348139]

przewiń do góry