Ojrzeń, dnia 06.10.2008r.

OŚ. 7624-11/08

 

ZAWIADOMIENIE-   OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.

 

 

      Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń zawiadamia, że w dniu 01.10.2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej” polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia przy użyciu emulsji asfaltowej średniorozpadowej oraz kruszyw kuszonych, na działkach oznaczonej nr ewid. 81 i 174, położonych w miejscowości KICIN gm. Ojrzeń.

        Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
       Ponadto zgodnie z art. z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok.15, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

       Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, oraz § 3 ust. 1 pkt 56, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

               

 

                                                                                Wójt Gminy Ojrzeń

                                                                              Zdzisław Mierzejewski

   

 

 

                                                     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-07 13:29:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-07 13:31:53
  • Liczba odsłon: 654
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1348111]

przewiń do góry