Ojrzeń,23.12.2010   r.                                                              

OŚ. 7624-8/10

   

                      O B W I E S Z C Z E N I E

                              Wójta Gminy Ojrzeń

 

         Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

                 Wójt Gminy Ojrzeń

                     informuje                                       

że w dniu 23.12.2010 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Ojrzeń, Kicin, Dąbrowa i Żochy gm. Ojrzeń.

   Z w/w postanowieniem , można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 8 00   do 16 00 ,   w terminie 7 dni od ukazania sie niniejszego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-22 14:32:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-23 11:58:46
  • Liczba odsłon: 639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346882]

przewiń do góry