Ojrzeń, 24.04.2012 r.

INW.6220.1.2012

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                     Wójta Gminy Ojrzeń

 

      Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. N. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Ojrzeń

informuje    

                                 

że w dniu 20.04.2012r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady początkowej brojlerów z 40 000 szt/budynek na 44 000 szt/budynek, na Fermie Drobiu, w granicach działki o nr ewid. 31, w miejscowości Kownaty Borowe, gminie Ojrzeń.

 

   Z treścią decyzji Wójta Gminy Ojrzeń i dokumentacja sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. nr 15, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach  900  do 1500,   w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń w m. Kownaty Borowe oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej www.ojrzen.pl/bip/.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-24 15:36:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 15:36:28
  • Liczba odsłon: 653
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346939]

przewiń do góry