GBLI. 6733.1.2011

 

 

                      OBWIESZCZENIE

z dnia  18 kwietnia 2011 r.

 

 

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń, na terenie działek oznaczonych nr ewid. Numer działek: 5/1, 30/1, 376, 69, 91/2, 132/1, 200/1, 212/5, 212/6, 212/11, 212/13, 212/15, 212/16, 145/4, 143/2, 143/4, 143/5, 142/2, 41, 34/3.

       W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do zapoznania się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, oraz prawo składania wniosków, zastrzeżeń, wyjaśnień, w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń, pok. Nr 15, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1500.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-18 13:16:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 13:16:34
  • Liczba odsłon: 588
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1349736]

przewiń do góry