OBWIESZCZENIE

 

       Zgodnie z 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń informuje, że  w dniu 15 czerwca 2012 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na REWALORYZACJI ISTNIEJACEGO, ZABYTKOWEGO PARKU w ramach tworzenia zabudowy usługowej, dla terenu działki oznaczonej nr ewid. 361/5, położonej w m. Luberadz gm. Ojrzeń.

   Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy w Ojrzeniu, przy ul. Ciechanowskiej 27, pok. Nr 15.

  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, za pośrednictwem Wójta Gminy Ojrzeń, w terminie 14 dni od daty doręczenia publicznego ogłoszenia.

 

   Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-15 09:30:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-15 09:30:00
  • Liczba odsłon: 659
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346898]

przewiń do góry