INW.6733.3.2012

 

                        OBWIESZCZENIE

z dnia  06.04.2012r.

 

       Wójt Gminy Ojrzeń, na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dachu o konstrukcji drewnianej i przebudowie wewnętrznej   klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu dla działki o nr ewid. 418/1 położonej w m. Ojrzeń przy ul. Ciechanowskiej, z wniosku Gminy Ojrzeń.

  W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym stronom przysługuje osobiście lub przez pełnomocnika prawo do możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy  Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9oo do 1500.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-06 10:31:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 10:31:39
  • Liczba odsłon: 688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346942]

przewiń do góry