Wójt Gminy Ojrzeń

OGŁASZA

w dniu 10 października 2012 r.

Pierwszy Ustny Nieograniczony Przetarg

NA SPRZEDAŻ

Poz. 1 Nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ojrzeń, oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 66 o pow. 0,9628 ha , obręb 19 Ojrzeń gm. Ojrzeń,
KW 22692

Cena wywoławcza nieruchomości 16.560,00 zł . przy postąpieniu o co najmniej 1 % ceny

wywoławczej ( tj. 165,60 zł)

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 1650,00 zł.

Sprzedaż nieruchomość realizowana jest pod użytkowanie rolnicze .


Poz. 2 Nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ojrzeń, oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 68 o pow. łacznej 1,7541 ha , obręb 19 Ojrzeń gm. Ojrzeń
KW 22692

Cena wywoławcza nieruchomości 25.530,00 zł . przy postąpieniu o co najmniej 1 % ceny

wywoławczej ( tj. 255,30 zł)

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 2.553,00 zł.

Sprzedaż nieruchomość realizowana jest pod użytkowanie rolnicze .


Poz. 3 Nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Trzpioły, oznaczonej jako
działka ewidencyjna Nr 14 o pow. łacznej 0,1314 ha , obręb 26 Trzpioły gm. Ojrzeń
KW 50027

Cena wywoławcza nieruchomości 13.110,00 zł . przy postąpieniu o co najmniej 1 % ceny

wywoławczej ( tj. 131,10 zł)

Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej: 1.311,00 zł.

Sprzedaż nieruchomość realizowana jest pod zabudowę.


Godziny rozpoczęcia przetargu ustnego w dniu - 10 października 2012 r.

Poz. 1 – godz. 1000

Poz. 2 - godz. 1100
Poz. 3 – godz. 1200

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie dowód wniesienia wadium i złożenie przez uczestnika przetargu oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do przetargu. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 października 2012 r. do godziny 1400 w kasie

 Urzędu Gminy Ojrzeń lub na konto BS w Ciechanowie Nr 87 8213 0008 2001 0005 2230 0004

Informuje się, że wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Ojrzeń pok. 4 w dniach powszednich lub tel. (23) 671-83-20. Informacji udziela – Mariusz Smolski.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Smolski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-17 13:57:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Smolski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-17 13:57:34
  • Liczba odsłon: 724
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1352331]

przewiń do góry