Ojrzeń, dnia 17.04.2008 r.

OŚ. 7624-8/08

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

      Na podstawie art. 9, art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt. 5 i art. 32 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Wójt Gminy Ojrzeń

 

i n f o r m u j e

 

iż w dniu 17.04.2008 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w prowadzonym postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa drogi gminnej relacji GRABÓWIEC-LIPÓWIEC na terenie dz. 88 i 87 w m. Lipówiec i dz. 82/1 w m. Grabówiec  gm. Ojrzeń.     

  W związku z powyższym z w/w postanowieniem można zapoznać się w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ojrzeń, pok. nr 24,  w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-17 09:18:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 09:18:08
  • Liczba odsłon: 646
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1346969]

przewiń do góry