Ojrzeń, dnia  20.03.2008 r. 

GB.LI 7331-25/08

    

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m

 

 że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie szkoły o stołówkę i świetlicę szkolną wraz z szatnią należącą do Zespołu Szkół w Młocku, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 465, położonej w miejscowości MŁOCK gm. Ojrzeń.  

      Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości składania uwag, wyjaśnień, wniosków, zastrzeżeń, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Ojrzeń ul. Ciechanowska 27, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8oo do 1600.

 

Wnioskodawcą  jest Gmina Ojrzeń

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kuśmierska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-04 09:02:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Kuśmierska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-04 09:02:57
  • Liczba odsłon: 715
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1347094]

przewiń do góry