Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku, obrębów ewidencyjnych Baraniec, Brodzięcin, Gostomin, Grabówiec, Kałki, Kownaty Borowe, Młock, Młock Kopacze, Wojtkowa Wieś, Luberadz, Nowa Wieś, Przyrowa, Radziwie"

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ojrzeń.
       
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2020 rok"

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ojrzeń na 2020 rok
Formularz do konsultacji projektu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie (istniejącym wylotem) wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie do ziemi - rowu melioracyjnego o nazwie RO-7 zlokalizowanego na terenie działki 388 obręb Dąbrowa.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Kraszewie do ziemi - rowu zlokalizowanego na terenie działek 55/1 i 3426/2 obręb Kraszewo

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Adam Dejnakowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-06 13:10:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczeciński Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-15 11:36:00
  • Liczba odsłon: 2195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 975957]

przewiń do góry